SolEl-programmet

Energimyndigheten, bygg- och fastighetsbranschen, elföretag, kommuner och solcellsbranschen satsar drygt 21 Mkr i en ny etapp av SolEl-programmet som löper till och med juni 2017.

Om solcellstekniken

Aktuella händelser

Tredje och sista utlysningen är öppen till den 15 september

SolEl-programmets tredje och sista utlysning är öppen till och med 15 september. Ansökningar inom hela programmets verksamhet är välkomna, och vi har även identifierat några områden där vi särskilt gärna ser nya ansökningar. Läs mer här.

Utlysning 3 är nu stängd.

Vi står bakom SolEl-programmet: