Svenska solcellsanläggningar

Klicka här för att komma till driftuppföljning av svenska nätanslutna solcellsanläggningar, Solcell.nu. Kartan nedan är en visualisering av Sveriges samtliga nätanslutna solcellsanläggningar. Markörerna är klickbara för mer informaion.

SolEl-programmet

Nu startar en ny etapp av SolEl-programmet!

Energimyndigheten, bygg- och fastighetsbranschen, elföretag, kommuner och solcellsbranschen satsar drygt 21 Mkr i en ny etapp av SolEl-programmet som löper till och med juni 2017.

Om solcellstekniken

Aktuella händelser

Nu är vi igång igen!

I slutet av januari togs de första projektbesluten i den nya etappen. Det var hård konkurrens i utlysningen med 24 ansökningar. Fem av dessa har nu beviljats i programmet. Kort information om projekten finns här. Utförligare beskrivningar kommer inom kort.

Vi står bakom SolEl-programmet: