Svenska solcellsanläggningar

Klicka här för att komma till driftuppföljning av svenska nätanslutna solcellsanläggningar, Solcell.nu. Kartan nedan är en visualisering av Sveriges samtliga nätanslutna solcellsanläggningar. Markörerna är klickbara för mer informaion.

SolEl-programmet

Energimyndigheten, bygg- och fastighetsbranschen, elföretag, kommuner och solcellsbranschen satsar drygt 21 Mkr i en ny etapp av SolEl-programmet som löper till och med juni 2017.

Just nu håller vi på och bygger upp en ny hemsida för programmet, så denna sida uppdateras inte längre.

Här hittar du aktuell information om SolEl-programmet.

Aktuella händelser

Tredje och sista utlysningen är öppen till den 15 september

SolEl-programmets tredje och sista utlysning är öppen till och med 15 september. Ansökningar inom hela programmets verksamhet är välkomna, och vi har även identifierat några områden där vi särskilt gärna ser nya ansökningar. Läs mer här.

Vi står bakom SolEl-programmet: