Svenska solcellsanläggningar

Klicka här för att komma till driftuppföljning av svenska nätanslutna solcellsanläggningar, Solcell.nu. Kartan nedan är en visualisering av Sveriges samtliga nätanslutna solcellsanläggningar. Markörerna är klickbara för mer informaion.

SolEl-programmet

Energimyndigheten, bygg- och fastighetsbranschen, elföretag, kommuner och solcellsbranschen satsar drygt 21 Mkr i en ny etapp av SolEl-programmet som löper till och med juni 2017.

Aktuella händelser

SolEl-programmet byter hemsida

Denna sida kommer på sikt att släckas ned. Aktuell information om SolEl-programmet finns numera på Energiforsks webplats.

Välkommen att besöka oss på den nya sidan!

Vi står bakom SolEl-programmet: