Seminarie
2011-11-11
Dokumentation SolEl-seminarium 9-10 nov 2011

Över 100 personer från solcellsbranschen, elbranschen och bygg- och fastighetssektorn deltog vid det tillämpade SolEl-programmet slutseminarium. Vid seminariet presenterades en rad spännande resultat som tagits fram inom ramen för SolEl-programmet. Även externa nationella och internationella föredragshållare bjöds in och höll intressanta föredrag. Seminariet hölls från lunch till lunch för att ge lite tid till diskussion och nätverksbyggande.

Program

Inledning

Kort om SolEl-programmet
Bertil Wahlund, Elforsk

Energimyndighetens arbete med solceller samt det internationella solcellssamarbetet IEA PVPS
Linus Palmblad, Energimyndigheten

Internationell och nationell utblick

Rapport från PVSEC 2011 – Europas ledande solcellskonferens
Internationell syntes av läget på solcellsmarknaden

Joakim Widén, Uppsala universitet

Vad händer på den svenska solcellsmarknaden?
Johan Lindahl, Uppsala universitet

Svenska solcellsanläggningar
Johan Paradis Ärlebäck, Energibanken

Syntes av svensk solcellsforskning
Bengt Ridell, Grontmij

Solel i Danmark – nettodebitering och goda exempel
Peter Ahm, PA Energy, Danmark

Stödsystem för solceller

Energimyndighetens utvärdering av investeringsstödet till nätanslutna solcellsanläggningar
Mats Andersson, Energibanken

Solel för privatpersoner

Andelsägande i solcellsanläggningar
Cajsa Bartusch, Svenska Energigruppen

Handel med solel
Bengt Stridh, ABB

Design för ökade upplevelser av hemmagjord EL
Anton Gustafsson, Interaktiva Institutet

Solceller i bebyggelsen

Stadsplanering för solceller i bebyggelse
Michiel van Noord, ESAM

GIS-verktyg för beräkning av solelpotentialen i stadsmiljö
Per Jonsson, WSP

EU-projektet POLIS (Potential and Mobilisation of solar potentials via local strategies) – goda exempel från europeiska städer
Elisabeth Kjellson, LTH

Solenergi och arkitektur – internationell samverkan
Marja Lundgren, White Arkitekter

Hur utformas energisystemen i nollenergihus?
Björn Karlsson, MdH

CO2-neutral energilösning för kontorshus i Kristinebergshöjden, Stockholm
Olle Forsberg, NCC Property Development

Ideon Gateway – Sveriges största byggnadsintegrerade solcellsanläggning?
Ulrika Hammargren, IKANO Fastigheter

Nätanslutning och elföretagens roll inom solcellsområdet

Nettodebitering - en förutsättning för småskalig solel
Bengt Stridh, ABB Corporate Reserach

Smarta elnät i Norra Djurgårdsstaden
Tomas Wall, Fortum

Elhandelsföretag ser möjligheter i solel
Arne Andersson, Bixia

Summering

Resultat av utvärdering av SolEl 08-11
Åsa Wahlström, CIT Energy Management

Avslutning samt info om eventuell fortsatt verksamhet i SolEl-programmet
Bertil Wahlund, Elforsk