Rapporter
2011-06-23
Solceller – Snabbguide och anbudsformulär

Ladda ned rapporten

Ladda ned anbudsformuläret i Excelformat

Ladda ned anvisningar till anbudsformuläret

Denna guide ska fungera som stöd för de som är intresserade av att installera solceller. Den innehåller två delar. Den första delen innehåller korta råd, nyckeltal och tips på vad som är viktigt att tänka på när man funderar på att installera en solcellsanläggning. Intresserade kan då på ett tidigt skede avgöra potentialen på sin byggnad och om solceller är något för byggnaden. Del två innehåller ett formulär som underlättar för anbudsförfrågan av solcellsanläggningar när man bestämt sig för att gå vidare och ta in anbud från leverantörer. Ett sådant formulär underlättar för leverantören som får ett bra underlag att räkna på och förhoppningen är också att det skall leda till bättre möjligheter att jämföra olika anbud för slutkunden.