Aktuell
2011-04-18
Pressmeddelande: Nytt GIS-verktyg optimerar solenergi

– i staden, kvarteret eller på enskilt hus

Solceller på hustak har blivit allt vanligare för att få miljövänlig el. Svårigheten har dock varit att avgöra hur lämpliga olika tak är för elproduktion. Därför har konsultbolaget WSP och Göteborgs Universitet tillsammans utvecklat ett GIS-verktyg, SEES, som för första gången utifrån verkliga förhållanden visar potentiell solinstrålning i en hel stad, ett kvarter eller på ett visst tak.

Ladda ned pressmeddelandet

Projektet delfinansieras av SolEl-programmet.